Advocacy pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități de auz

Advocacy pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități de auz Image
  • 18 noiembrie 2016

Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități de auz – demers pentru ajustarea politicilor publice din Republica Moldova

Alianța INFONET, în parteneriat cu Asociația Surzilor din Republica Moldova anunţă lansarea proiectului „Advocacy pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități de auz”, care are scopul de a diminua fenomenul discriminării, a promova drepturile și a spori gradul de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități auditive.

Republica Moldova a ratificat Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități; a fost adoptată Legea nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, precum o altă serie de acte normative care au creat cadrul propice pentru a avansa în domeniul nediscriminării, aprofundării drepturilor și incluziunii sociale ale persoanelor cu dizabilități. Cu regret, în Republica Moldova schimbările se produc extrem de lent, continuă să existe încă probleme și mari restanțe la acest capitol. Situația celor peste 5000 de persoane cu dizabilități de auz continuă să fie una discriminatorie. În special, cînd discutăm despre accesul la informație, accesul la o educație de calitate, accesul în cîmpul muncii al persoanelor cu dizabilități de auz. Iar politicile publice de incluziune socială a acestor persoane sunt foarte dispersate sau chiar inexistente.

Partenerii acestui proiect și-au propus să realizeze următoarele obiective:

 


  • Elaborarea și editarea manualului „Metode progresiste de învățare a limbajului semnelor pentru persoanele cu dizabilități de auz” (24 lecții + CD video) cu un tiraj de 500 exemplare.

  • Elaborarea platformei digitale Surdoserver.MD,

  • Promovarea conceptului de Serviciu de Urgență 112 pentru persoanele cu dizabilități de auz,

  • Realizarea marșului automobilistic „Persoanele cu dizabilități de auz există și ele fac parte din societatea noastră” cu înmînarea petițiilor autorităților,

  • Realizarea unei campanii de advocacy „Persoanele cu dizabilități de auz există și ele fac parte din societatea noastră”.  •  
  •  


Proiectul își propune să sesizeze autoritățile publice locale și centrale pentru a discuta în esență problemele și a elabora politici sociale orientate pe necesitățile speciale ale persoanelor cu dizabilități de auz. Acest lucru, pe deoparte, va spori șansele de integrare în societate a persoanelor cu dizabilități auditive, pe de altă parte, va contribui la eficientizarea cheltuirii banilor publici.

Durata proiectului „Advocacy pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități de auz” este de 9 (nouă) luni (1 septembrie 2016 – 31 mai 2017), iar bugetul acestei inițiative fiind de 25.000 Euro.

NEDISCRIMINARE, ACCESIBILITATE, INCLUZIUNE!!!

Pentru informații suplimentare:

Victor Koroli, Director Proiect, +373 69252453, vkoroli@gmail.com

Natalia Babici, Prim Vice-Președinte, Asociația Surzilor din Republica Moldova, + 373 69371371, deaf.moldova@gmail.com

Acest proiect este realizat de Alianţa INFONET, în parteneriat cu Asociația Surzilor din Republica Moldova implementat cu suportul financiar al Ambasadei Finlandei la București.