Procedura de vot la Alegerile Parlamentare din 24 februarie 2019 (în limbajul semnelor)

Procedura de vot la Alegerile Parlamentare din 24 februarie 2019 (în limbajul semnelor) Image
  • 20 februarie 2019


Cum se votează?

Pentru aceste alegeri vor fi 4 buletine de vot:

  • unul pentru circumscripția națională,
  • unul pentru circumscripția uninominală,
  • unul pentru o întrebare la referendumul republican consultativ
  • unul pentru cealaltă întrebare.

На этих выборах будут 4 избирательных бюллетеня:

  • один для голосования по общенациональному округу,
  • один – по одномандатному округу,
  • один для голосования по первому вопросу, выносимому на республиканский консультативный референдум,
  • один – по второму вопросу.


Cum se votează? Pasul 1

Pasul 1. Prezentați operatorului actul de identitate. Operatorul va verifica în Registrul de Stat al Alegătorilor (RSA) dacă sînteți arondat anume la secția de votare respectivă și nu ați mai votat la o altă secție de votare în cadrul acestor alegeri/referendum.

Шаг 1. Предъявите оператору документ, удостоверяющий личность. Оператор проверит в Государственном регистре избирателей (ГРИ), если Вы причислены именно к этому избирательному участку и не проголосовали ли уже на этих выборах/референдуме.Cum se votează? Pasul 2

Pasul 2. Prezentați membrului biroului electoral al secţiei de votare  actul de identitate.

Шаг 2. Предъявите члену участкового избирательного бюро документ, удостоверяющий личность.Cum se votează? Pasul 3

Pasul 3. Semnați în lista electorală în dreptul numelui dvs. și primiți buletinele de vot de la membrul biroului electoral al secției de votare.

Veți fi înscris în lista electorală suplimentară:
 - dacă ați fost omis din lista electorală de bază și faceți dovada cu actul de identitate că domiciliați în raza teritorială a secției de votare respective;
- dacă vă exercitați dreptul de vot prin intermediul urnei mobile;
- dacă votați în baza certificatului pentru drept de vot, care rămîne la biroul electoral al secției de votare și se anexează la lista suplimentară;
- dacă nu aveți înregistrare la domiciliu sau la reședință.

 Шаг 3. Распишитесь в списке избирателей напротив Вашей фамилии и получите избирательные бюллетени от члена участкового избирательного бюро.

Вас внесут в дополнительный список избирателей, в случае:
- если Вас не внесли в основной список избирателей, но Вы подтвердите факт проживания на территории соответствующего избирательного участка, предъявив документ, удостоверяющий личность;
- если Вы голосуйте с использованием переносной урны для голосования;
- если Вы голосуйте на основании удостоверения на право голосования, которое остается в участковом избирательном бюро и прилагается к дополнительному списку избирателей;
- если у Вас нет регистрации по месту жительства или месту нахождения.Cum se votează? Pasul 4

Pasul 4. Completați buletinele de vot în cabina sau camera pentru vot secret.

Dacă, din motive temeinice, nu puteți vota singur, aveți dreptul să chemați în cabină un însoțitor ales de dvs., pentru a vă ajuta. Însoțitorul nu poate fi membru al biroului electoral, observator sau reprezentant al concurentului electoral.

Шаг 4. Заполните избирательные бюллетени в кабине или комнате для тайного голосования.

В случае, если Вы по собственным причинам не сможете самостоятельно проголосовать, Вы вправе пригласить в кабину для тайного голосования другое лицо по своему усмотрению, для оказания Вам помощи в заполнении бюллетеней. Этим лицом не может быть член участкового избирательного бюро, наблюдатель или представитель конкурента на выборах.Cum se votează? Pasul 5

Pasul 5.
- În buletinul de vot pentru alegerea Parlamentului, aplicați ştampila cu inscripţia „Votat” în interiorul cercului din patrulaterul cu numele/denumirea concurentului electoral pentru care vă dați votul. Cercurile din celelalte patrulatere trebuie să rămînă curate.
- În buletinul de vot pentru referendum, aplicați ştampila cu inscripţia „Votat” în interiorul unui singur cerc de sub patrulaterul în care este înscris cuvîntul „Pentru” sau „Contra”.

Nu stați prea mult în cabina de vot.

ATENŢIE! Dacă ați completat greșit unul din buletinele de vot, dar nu l-ați introdus în urnă, puteți solicita să vi se elibereze, dar numai o singură dată, un nou buletin de vot. Buletinul de vot greșit se va anula și se va face o mențiune în lista electorală și în procesul-verbal cu privire la votare.

 
Шаг 5. - В избирательном бюллетене по выборам Парламента поставьте печать с надписью «Votat» в кружке прямо угольника с фамилией/названием конкурента на выборах, за которого голосуйте. Кружки в остальных прямоугольниках должны оставаться чистыми.

- В бюллетени для голосования на референдуме проставьте печать с надписью «Votat» в одном из кружков под прямоугольником с вписанным в него словом «За» или «Против».

Не оставайтесь слишком долго в кабинет для голосования.

ВНИМАНИЕ! Если Вы допустили ошибку при заполнении одного из избирательных бюллетеней, но ещё не опустили его в урну, Вы вправе попросить о выдаче, но только один раз, нового избирательного бюллетеня. Испорченный избирательный бюллетень аннулируется, о чем делается специальная пометка списке избирателей и в протоколе о проведении голосования.Cum se votează? Pasul 6

Pasul 6. Pliați buletinul de vot şi introduceți-l în urna de vot.

Шаг 6. Сложите избирательные бюллетени и опустите их в урну для голосования.