Ghid metodologic pentru învățarea LMG

Ghid metodologic pentru învățarea LMG Image
  • 09 decembrie 2016

Apariții editoriale: Decembrie 2016 - Ghid metodologic pentru învățarea limbajului mimico-gestual în Republica Moldova / Proiectul Edificarea unui „pod de comunicare” proactivă – demers pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități de auz, Asoc. Surzilor din Rep.
Moldova, Alianţa INFONET [et al.] ; resp. ed.: Ruslan Lopatiuc (președinte ASRM), Victor Koroli (dir. proiect). – Chişinău :Garomont-Studio, 2016. – 200 p.

Această publicație este realizată de Alianța INFONET și Asociația Surzilor din Republica Moldova, cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei și de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA. – 500 ex.

În curînd va fi disponibilă versiunea electronică.